Historischer Bilderdienst

Startseite | Impressum | Katalog | Über uns | Versandkosten | Kontakt | Hinweise | Hilfe | AGB | Datenschutz | Sitemap

Svea Lifgarde (Schwedische Gardetruppen 1700-1910)

Titel:
Svea Lifgarde (Schwedische Gardetruppen 1700-1910)

Quelle:
Strokirch, Stockholm, 1911

Lieferumfang:
47 Bilder im JPG-Format

Bildergalerie

Bildverzeichnis [23 KB]

 
 

20,00 EUR

Produkt-ID: U 544  

incl. 0% USt. zzgl. Versandkosten
Gewicht: 0.05 g

Sofort lieferbar  
 
Anzahl:   StPreis in anderen Währungen

1. Lifgardet, Omkring ar 1700: Underofficer, musketerare, pikenerare
2. Lifgardet 1765-1778: Spel
3. Lifgardet 1765-1778: Officer, underofficer och manskap
4. Lifgardet 1778-1792: Underofficer. Gardister i exercisjackor
5. Lifgardet 1778-1792: Gardist och officerare
6. Lifgarde 1802-1807: Officer, soldat och underofficer
7. Lifgardes jägarbataljon 1803-1806: Underofficer och jagare
8. Konungens Lifgarde till fot (1808-09 Fleetwoodska regitet), 1809 Svea Lifgarde. 1807-1817: Soldat och officer
9. Lifgarde 1817-1833
10. Lifgarde 1817-1833 11. Lifgarde 1833-1845: Soldat, grenadjärmössa, trumslagare
12. Lifgarde 1845-1858: Soldat i exercisjackor, soldat i kappa och liten jarad
13. Lifgarde 1845-1858: Soldat, officerare
14. Lifgarde 1858-1878: Manskap och spel
15. Lifgarde 1878-1906
16. Hamiltonsvärfvade regemente 1741-1756 (1765)
17. Prins Fredrik Adolfs regemente 1765-1778: Spel, officer, underofficer, soldater
18. Änkedrottningens lifregemente 1778-1793
19. Värfvade bataljonen af lifregementsbrigadens lätta infanteri (1796 Lifregementes värfvade infanteribataljon). 1793-1803, soldater i hatt och kask, underofficer i hat
20. Göta Garde: 1798-1802: regementet luldadt 1790
21. Göta Garde: Jägare 1803-1806
22. Finsk Gardet: 1803-1807. Göta Garde: 1802-1806 (Epaletter erhöllos 1804)
23. Finska Gardet 1807-1809. Svenska Gardet 1806-1809, uppgingo 1808 i af Palenska regementet, 1809 kalladt Andra Lif Gardet
24. Andra Lifgardet. 1812-1816: Officer, spel gardist i parad. Liknande uniform bärs äfven af Svenska Gardet fr är 1806
25. Andra Lifgardet 1816-1833
26. Andra Lifgardet 1825-1845: Officerare i björnskinnsmössa, stor och liten parad samt syrtut. 1837 uthyttes hatten mot tschakot
27. Andra Lifgardet 1837-1845: Gardist i exercisjacka , officer och gardister i stor parad
28. Andra Lifgardet: 1845-1858
29. Andra Lifgardet: 1858-1878: Officerare i stor parad och i syrtut, gardist i stor parad. Manskapepaletterna erhöllus 1853
30. Andra Lifgardet 1878-1887
31. Andra Lifgardet (1894) Göta Lifgarde 1900: Officer och gardister i liten parad. Hjälmen erhöllusl887
32. Lifregementet 1683-1778: Kylret och harnesket bibehöllos, vid sidan till ar 1778
33. Lifregementet. 1687 - början af 1700-talet, dä regementets färg blef hvit. Ryttare i kyller och i rock, officer
34. Lifregementet. 1687 - början af 1700-talet, dä regementets färg blef hvit Officerare och trompetare. Manskapets kappe var snalik officerns
35. Lifregementet: Början an 1700-talet - 1756. Ryttare i rock, officer i kyller, harnesk och rock
36. 1770 Finake lätta Dragonregementet, 1772 Lätta Dragonerna af Lifgardet, 1773 Lätta Dragonerna vid Kongl Majts Lifgarde till häst, 1774 Kongl. Matjs lätta Dragonkar, 1783 Lätta Dragonkaren af Kongl. Matjts Lif- och Hustrupper, 1788 Kongl. Majts Lätta
Lifdragonkar (1770) 1772-1793: Dragon och Officer. Manskapet erhöll sabeltaskor först ar 1786. 1793-1798 bar karen namnet: kongl. Lif Husar Regementet och var beklädd med dolmor och pälsar, bada af nu okändt utseende. Troligen var dolman ljusblå och pälsen hvit, bada plaggen försedda med hvita snören.
37. Lätta Dragonkaren of Kongl. Matjs. Lif- och Hustrupper 1798-1806: Dragoner
38. Lätta Dragonkaren af Kongl. Majts Lif- och Hustrupper 1801-1806
39. Lifgardet till häst 1806-1809: Officer och Gardist. Officerens uniform enligt tysk uppgift
40. Lifgardet till häst. 1806-1814: Gardister i kolett: Tschakoten tycks blifvit invörd ar 1811. Figuren till höger är hämtad frän en, bild frän 1813
41. Lifgardet till häst 1814-1820: Gardist i stor parad, officerare i stor parad och isällskapsdräkt (svart plym i hatten till vanlig tjänstgöring
42. Lifgardet till häst 1820-1845: Trompetare, officer och gardist i stor parad
43. Lifgardet till häst 1845-1852: Trompetare, gardist och officer i stor parad
44. Lifgardet till häst 1852-1879: Trompetare och gardist i liten parad Trompetarnas, fastställda ar 1856, blefvo sedermera borttagne. Lansflaggorna voro 1852-1854, bla och hvita
45. Lifgardet till häst 1879-1895: Trompetare, gardister och officer i stor parad. Spetsbyxor och ridstölar erhöllos ar 1881. Kartusch och koppelgehäng bottorgos för manskapet ar 1893
46. Lifgardet till häst (1895) 1900-1910. Trompetare och gardist i stor parad
47. Lifgardet till häst (1895) 1900-1910: (Subaltern officerare i collet (modell 1871), stor parad och bigesch (modell 1858).

Zugriffe heute: 1 - gesamt: 1257.